Gdańsk Miastem WielokulturowymWielokulturowość – [Encyklopedia PWN] pojęcie wywodzące się od ang. terminu multiculturalism, obejmujące 3 znaczenia: 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; w. jest więc stwierdzeniem obiektywnego faktu zróżnicowania kulturowego danego społeczeństwa lub — szerzej — faktu istnienia na świecie odmiennych kultur etnicznych, grup rel., subkultur itp.; 2) oznacza również politykę rządową zmierzającą do niwelacji napięć społ. związanych z faktem w. danej populacji; 3) jest też nazwą pewnej doktryny, ruchu, nawet filozofii. W tym ostatnim przypadku w. oznacza działania środowisk mniejszościowych skierowane na emancypację i pełniejszy udział różnych środowisk w życiu społ., polit. i kult. kraju.

Wheatpaste’y - z ang Wheat paste (również znana jako flour paste, simply paste) jest żelem lub cieczą kleju z mąki pszennej i ziemniaczanej oraz wody. Technika ta jest stosowana od czasów starożytnych do różnych celów związanych ze sztuką i rzemiosłem, takich jak książki, decoupage, collage, papier-mache i przylegających plakatów papierowych. Swoim charakterem klej bardzo zbliżony do tapetowego; masę klejową można wykonać przez zmieszanie mniej więcej równej części mąki i wody i ogrzewania , aż masa zgęstnieje.

Na wystających murkach słupkach i innych pozostałościach architektonicznych Magda Bielesz umieściła wizerunki, strzępki strojów ludowych z różnych regionów Polski i świata. Widz odpowiednio ustawiony przy takim wheatpaście może sfotografować się częściowo ubrany w strój ludowy. Projekt powstał w oparciu o zasadę funkcjonowania monideł i jest również kontynuacją i nawiązaniem do indywidualnej wystawy Bielesz pt. „Pokój”, realizowanej w CSW Łaźnia w 2010 roku.mapka
propozycje warsztatów
materiały do warsztatów
relacje z działań Magdy Bielesz
relacje z warsztatówProjekt został zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Gdańsk
Organizator: Stowarzyszenie Na Styku | Badania Edukacja Zmiana Społeczna
patronat medialny: